Con người đóng vai trò quyết định để doanh nghiệp KHCN trong ĐH phát triển

Tin tức 16/06/2023
Ngày 15/6/2023, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thường niên năm 2023.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Bảo Sơn và Trưởng ban Khoa học – Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) Vũ Văn Tích đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện lãnh đạo một số Sở Khoa học và Công nghệ địa phương. 

Phát biểu mở đầu hội nghị, Giám đốc Lê Quân nhấn mạnh, năm 2023 được Đại học Quốc gia Hà Nội xác định là năm đột phá về hoạt động khoa học công nghệ. Bên cạnh những chính sách về khoa học công nghệ đã ban hành và triển khai trong thời gian qua, Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung phát triển các nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ, tháo gỡ vướng mắc về việc thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ. Với định hướng phát triển khoa học công nghệ tạo động lực gia tăng các chỉ số phát triển bền vững, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ các nhà khoa học, tạo động lực thúc đẩy phát triển các tiềm lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân chia sẻ, nhiều nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia vào các tổ tư vấn chính sách, phản biện chính sách của các bộ, ban, ngành. Các nhà khoa học đã khai thác thế mạnh nghiên cứu của mình, phối hợp với các địa phương triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Con người đóng vai trò quyết định để doanh nghiệp KHCN trong ĐH phát triển ảnh 1

Ngày 15/6/2023, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thường niên năm 2023. (Ảnh: VNU)

Với các chính sách đã được triển khai, Đại học Quốc gia Hà Nội thu hút được hơn 100 nhà khoa học trẻ trình độ cao về làm việc và số lượng bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín cũng tăng mạnh với 1.600 bài năm 2022. Cùng với đó, về xếp hạng, chỉ số về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng và chỉ số uy tín trong cộng đồng của Đại học Quốc gia Hà Nội đang gia tăng mạnh mẽ. Mới đây, theo bảng xếp hạng ảnh hưởng của Times Higher Education (THE Impact), Đại học Quốc gia Hà Nội có tên trong danh sách 70 cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới về giáo dục có chất lượng.

Giám đốc Lê Quân đề nghị, lĩnh vực khoa học công nghệ nói riêng và các lĩnh vực hoạt động khác nói chung cần tiếp tục đổi mới, triển khai các chính sách đột phá, trước hết là cải cách hành chính, đổi mới chính sách đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ; phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh đạt trình độ khu vực và quốc tế, làm hạt nhân tăng cường năng lực khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội, gắn các nhóm nghiên cứu mạnh với phát triển đội ngũ; thu hút và đẩy mạnh gắn kết hợp tác với doanh nghiệp, địa phương để đưa các kết quả nghiên cứu, sáng chế vào đời sống, phục vụ trực tiếp sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Báo cáo công tác triển khai kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Tích - Trưởng Ban Khoa học công nghệ cho biết, trong giai đoạn mới,tiếp tục thực hiện các chính sách hiệu quả đã được thực thi. Trong đó, các nhà khoa học được ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển, đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu phát triển phòng thí nghiệm cho nhóm nghiên cứu mạnh để thực hiện dòng sản phẩm khoa học công nghệ ưu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội; được tạo điều kiện tiếp cận thông tin, cơ sở dữ liệu về khoa học công nghệ để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu.

Con người đóng vai trò quyết định để doanh nghiệp KHCN trong ĐH phát triển ảnh 2

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị, lĩnh vực khoa học công nghệ nói riêng và các lĩnh vực hoạt động khác nói chung cần tiếp tục đổi mới, triển khai các chính sách đột phá,

Tại hội nghị, ông Nguyễn Nam Hải, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, để khoa học công nghệ tác động trực tiếp và hiệu quả hơn tới chất lượng và tốc độ tăng trưởng, trong thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới tư duy, phát hiện các nút thắt, dỡ bỏ các rào cản để hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo được môi trường thực sự thuận lợi, lành mạnh, giải phóng tiềm năng sáng tạo của các nhà khoa học để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực hiện trở thành đột phá chiến lược, gia tăng mạnh mẽ kết quả và hiệu quả đóng góp của hoạt động khoa học công nghệ đối với các mục tiêu phát triển đất nước trong dài hạn. 

Ông Hải cũng cho rằng, cần tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học công nghẹ theo hướng chú trọng hiệu quả và tác động của nhiệm vụ khoa học công nghệ trong giải quyết các bài toán thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chú trọng chất lượng và chỉ số tác động của các bài báo, công trình công bố quốc tế; khả năng ứng dụng và thương mại hóa kết quả khoa học công nghệ trong đời sống công nghiệp và xã hội; khuyến khích công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Cho phép thử nghiệm chính sách mới (Regulatory Sandbox)thúc đẩy ứng dụng các sáng kiến, mô hình đổi mới sáng tạo và công nghệ mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang đề nghị, trong năm 2023 và giai đoạn tới, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tập trung triển khai đồng bộ và hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra, trong đó quan tâm đến thúc đẩy thực hiện các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia mà nhà trường đang chủ trì thực hiện, huy động các nguồn lực để đầu tư cho hoạt động khoa học công nghẹ chủ động trong khung khổ pháp luật cho phép để thúc đẩy đổi mới các phương thức triển khai hoạt động khoa học công nghệ, nhất là hoạt động thương mại hóa, chuyển giao kết quả nghiên cứu, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Lê Quân nhấn mạnh, các nhóm nghiên cứu cần cam kết sản phẩm nghiên cứu và Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiến hành đánh giá định kỳ 3 năm/lần làm cơ sở để hỗ trợ cấp kinh phí. Trong Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định ưu tiên tập trung vào các chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ hỗ trợ các địa phương nghiên cứu, hướng tới triển khai sản phẩm KH&CN ứng dụng vào thực tiễn, phát triển sinh kế của người dân. Vì vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội rất cần sự vào cuộc của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đặt hàng, đầu tư để cùng nghiên cứu, phát triển sản phẩm trên nguyên tắc đối ứng. 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết thêm, để doanh nghiệp khoa học công nghệ trong trường đại học phát triển thì yếu tố con người đóng vai trò quyết định. Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập VNUHN Holdings đóng vai trò là quỹ đầu tư, góp vốn cùng các doanh nghiệp khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội để hỗ trợ các nhà khoa học phát triển sản phẩm.

Được biết, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội, giai đoạn 2021-2030 trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội đóng vai trò nòng cột, góp phần quan trọng trong thực hiện Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu thế giới, tham gia giải quyết một số thách thức và cấp bách của quốc gia. 

Linh An
Nguồn: Giaoduc.net.vn

Tin tức liên quan

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.