Giới thiệu ban điều hành

Giới thiệu 23/03/2023

BAN ĐIỀU HÀNH CLB NHÀ KHOA HỌC

 


Lê Quân

Chủ tịch CLB nhà khoa học ĐHQGHN
Giám đốc ĐHQGHN

 


Nguyễn Hiệu 

Phó Chủ tịch CLB
Phó Giám đốc ĐHQGHN


Đào Thanh Trường

Trưởng ban
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn​​​​


Nguyễn Trần Thuật

Phó Trưởng ban
Phó Giám đốcTrung tâm Nano và năng lượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên


Phùng Danh Thắng

Phó Trưởng ban
Phó Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ

TIỂU BAN CHUYÊN MÔN

Chịu trách nhiệm chính về việc tổ chức các seminar, hội thảo, chuỗi talk, Writing Camp của VSL và do VSL phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN; hỗ trợ tiểu ban truyền thông trong việc viết tin/bài về các sự kiện của VSL và chia sẻ các sản phẩm/nghiên cứu KH/chân dung nhà khoa học ĐHQGHN


Đào Thanh Trường 
Trưởng ban, phụ trách tiểu ban

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn


Nguyễn Trần Thuật
Phó Trưởng ban

Phó Giám đốc Trung tâm Nano và năng lượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên


Lê Huy Hàm


Trưởng Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ


Đỗ Thanh Hà

Phó Trưởng khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên


Mai Anh Tuấn

Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Công nghệ


Vũ Thị Thơm

Chủ nhiệm Bộ môn Y Dược cơ sở, Trường Đại học Y Dược


Trần Thị Hiền

Giảng viên Khoa Quản trị và Kinh doanh

TIỂU BAN ĐỐI NGOẠI - TÀI TRỢ

Thu hút, tìm kiếm các nguồn tài trợ trong và ngoài ĐHQG cho các hoạt động của VSL, thu hút mô hình gắn kết nhà khoa học với DN, xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của VSL để sử dụng công khai, minh bạch các nguồn tài chính của VSL (nếu có).


Phùng Danh Thắng
Phó Trưởng ban

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn


Trương Việt Hà
Phó Trưởng ban

Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ, ĐHQGHN


Vũ Thị Thanh Nhã


Trưởng Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ


Trần Kiên

Giảng viên Bộ môn Luật Dân sự, trường Đại học Luật


Nguyễn Thị Thư

Giảng viên Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

 

TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG & HẬU CẦN

Xây dựng trang web động trên web của ĐHQGHN, web & fanpage VSL, tạo dựng các kênh truyền thông quảng bá hình ảnh và hoạt động của VSL, xây dựng CSDL về các nhà khoa học trong ĐHQG theo nhóm chuyên môn sâu, chịu trách nhiệm quản lí web của VSL, phát triển nội dung, tin bài; điều phối công tác hậu cần cho các hoạt động của VSL


Bùi Thị Thanh Hương
Phó Trưởng ban

Bộ môn BĐKH và KHBV, Khoa Các Khoa học Liên ngành


Bùi Thị Hải
Thư ký Hành chính

Chánh Văn phòng VSL


Nguyễn Ngọc Linh

Thư ký chuyên môn
Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và HTPT, Trường Quốc tế


Nguyễn Ngân Hà
Thư ký chuyên môn

Giảng viên Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ


Lư Thị Thanh Lê


Giảng viên Khoa Các Khoa học liên ngành


Nguyễn Thị Thư

Giảng viên Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao


Nguyễn Thị Hằng

Cộng tác viên Văn phòng VSL

 

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.