Thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh năm 2022

Thứ Hai, 28/03/2022 17:18

Ngày 09/3/2022, Giám đốc ĐHQGHN ký Quyết định số 562/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh năm 2022 gồm 21 thành viên.

Ban chỉ đạo tuyển sinh có nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, kiểm tra công tác tuyển sinh được tổ chức thực hiện tại các đơn vị đào tạo theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Họ và tên

Chức vụ,

đơn vị công tác

Trách nhiệm trong Ban chỉ đạo

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải

Phó Giám đốc

ĐHQGHN

Trưởng ban

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

Trưởng ban Đào tạo

ĐHQGHN

Phó trưởng ban thường trực BCĐ

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn

Phó trưởng ban Đào tạo

ĐHQGHN

Ủy viên

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Giám đốc TT Khảo thí

ĐHQGHN

Ủy viên

TS. Trần Trí Trung

Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế

ĐHQGHN

Ủy viên

PGS.TS Phạm Xuân Hoan

Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính

ĐHQGHN

Ủy viên

TS. Trần Quốc Bình

Chánh Văn phòng

ĐHQGHN

Ủy viên

PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh

Hiệu trưởng

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Ủy viên

GS.TS Hoàng Anh Tuấn

Hiệu trưởng

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ủy viên

TS. Đỗ Tuấn Minh

Hiệu trưởng

Trường ĐH Ngoại ngữ

Ủy viên

PGS.TS Nguyễn Việt Hà

Hiệu trưởng

Trường ĐH Công nghệ

Ủy viên

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê

Hiệu trưởng

Trường ĐH Kinh tế

Ủy viên

GS.TS Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng

Trường ĐH Giáo dục

Ủy viên

TS. Nguyễn Hoàng Oanh

Phó Hiệu trưởng

Trường ĐH Việt Nhật

Ủy viên

GS.TS Lê Ngọc Thành

Hiệu trưởng

Trường ĐH Y Dược

Ủy viên

PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh

Chủ nhiệm Khoa

Khoa Luật

Ủy viên

PGS.TS Lê Trung Thành

Hiệu trưởng

Trường Quốc tế

Ủy viên

PGS.TS Hoàng Đình Phi

Hiệu trưởng

Trường Quản trị và Kinh doanh

Ủy viên

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu

Chủ nhiệm Khoa

Khoa Các khoa học liên ngành

Ủy viên

ThS. Hoàng Thị Minh Thu

Chuyên viên

Ban Đào tạo, ĐHQGHN

Thư ký (tuyển sinh sau đại học, THPT, THCS)

ThS. Vũ Thị Thúy

Chuyên viên

Ban Đào tạo, ĐHQGHN

Thư ký (tuyển sinh đại học)

Chi tiết Quyết định số 562/QĐ-ĐHQGHN tại đây.

VNU Media - Ban Đào tạo
Thống kê
Lên đầu trang