Quy định tạm thời thi Olympic bậc Trung học phổ thông của ĐHQGHN

Thứ Hai, 28/03/2022 17:18

Ngày 4/3/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 535/QĐ-ĐHQGHN ban hành Quy định tạm thời thi Olympic bậc Trung học phổ thông của ĐHQGHN.

Văn bản gồm 4 chương, 25 điều quy định về: công tác chuẩn bị cho kỳ thi; công tác đề thi, coi thi, chấm thi và phúc khảo, xử lý kết quả thi; chế độ báo cáo và lưu trữ; thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và khen thưởng của kỳ thi Olympic VNU. Quy định này áp dụng cho các trường đại học, trung học phổ thông trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội và các tổ chức, cá nhân tham gia các kỳ thi.

Văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định số 535/QĐ-ĐHQGHN ngày 4/3/2022.

Thống kê
Lên đầu trang