Mời dự Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2021-2022

Thứ Hai, 28/03/2022 17:15

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo của Quỹ Khuyến học Việt Nam về danh sách sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2021-2022.

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo của Quỹ Khuyến học Việt Nam về danh sách sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2021-2022.

Được sự thống nhất của Quỹ Khuyến học Việt Nam, để phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2021-2022 với các nội dung cụ thể:

1.Thời gian đón tiếp: Từ 13:30, ngày 17/3/2022 (Thứ Năm)

(Thời gian khai mạc: 14:00, ngày 17/3/2022)

2. Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom tại địa chỉ:

https://zoom.us/j/98161393113?pwd=QVNRZGQ0eFBxL2dZVmtlSXozejJ2dz09

Meeting ID: 981 6139 3113

Passcode: 17032022

3. Thành phần:

- Lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác học sinh sinh viên của các đơn vị đào tạo có sinh viên được nhận học bổng;

- 20 sinh viên được nhận học bổng (theo danh sách).

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo để đại biểu, sinh viên được biết và tham dự đầy đủ chương trình.

>>> Thông báo số 611/ĐHQGHN-CT&CTHSSV

Thống kê
Lên đầu trang