Chương trình học bổng Lotte học kỳ 2, năm học 2021-2022

Thứ Hai, 28/03/2022 17:16

Kính gửi: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường Đại học Ngoại ngữ; Trường Đại học Kinh tế.

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc (gọi là học bổng Lotte) học kỳ 2, năm học 2021-2022 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên năm thứ 3, thứ 4 thuộc ngành đào tạo ở mục (3);

- Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc: Học kỳ 1, năm học 2021-2022 có kết quả học tập đạt từ 3.2 điểm trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Học bổng dành cho sinh viên vượt khó: Học kỳ 1, năm học 2021-2022 có kết quả học tập đạt từ 2.8 điểm trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên và có hoàn cảnh khó khăn.

- Sinh viên chưa nhận học bổng ngoài ngân sách trong năm học 2021-2022.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 400 đô la Mỹ/01 học kỳ/01 sinh viên.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 15 sinh viên.

Phân bổ chỉ tiêu tại các đơn vị như sau:

Đơn vị đào tạo

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường ĐH Ngoại ngữ

Trường ĐH Kinh tế

TỔNG CỘNG

Ngành đào tạo

Học bổng cho SV xuất sắc

Học bổng cho SV vượt khó

Tổng số

Hàn Quốc học

2

3

5

Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

3

2

5

3

2

5

8

7

15

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bản khai thông tin sinh viên, có dán ảnh, viết bằng tiếng Anh (theo mẫu);

- Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2021-2022, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Thư giới thiệu/Công văn đề cử của Nhà trường;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (đối với học bổng dành cho sinh viên vượt khó);

- Giấy chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn hội (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Lotte, Hàn Quốc học kỳ 2, năm học 2021-2022, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Ngoài hồ sơ gốc, sinh viên nộp cùng hồ sơ dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi công văn và hồ sơ gốc đề cử học bổng tới ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi hồ sơ bản pdf cùng danh sách sinh viên (theo mẫu) tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 28/3/2022.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn tới ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình này.

Trân trọng thông báo./.

VNU Media - Ban CT&CTHSSV
Thống kê
Lên đầu trang