Thu hút nhà khoa học

Thư ngỏ của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc tuyển dụng Tiến sĩ Kế toán

Trong giai đoạn hiện nay, Trường đang rất cần thu hút các Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán về công tác. Trường sẽ có những chính sách ưu tiên đặc biệt đối với các Quý vị quan tâm và sẵn sàng đồng hành cùng Trường trong quá trình phát triển.