Hỗ trợ công bố quốc tế

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CÔNG BỐ QUỐC TẾ MỚI CỦA VSL

            Nhằm tạo động lực thúc đẩy văn hóa công bố quốc tế và hỗ trợ các nhà khoa học trẻ có đam mê nghiên cứu khoa học, Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN (VSL) tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ công bố quốc tế bằng nguồn tài trợ từ Quỹ Phát triển ĐHQGHN đợt 2 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng