Danh sách thành viên

Lê Thị Hoàng Oanh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Quốc Đạt

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Ngoại khoa
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đỗ Quốc Tuấn

Ảnh của tuanqdo
Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết (vũ trụ học)
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Hữu Tùng

Ảnh của tungnh.smp
Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa dược
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Hoàng Văn Xiêm

Ảnh của xiemhoang
Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật Điện và Máy tính
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Việt Anh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thông tin
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyen Tien Cuong

Ảnh của ntcuong
Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học Vật liệu
Liên kết: xem

Quản trị tin tức VSL

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Nga

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Cơ học vật rắn
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Phạm Thị Thu Hà

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Môi trường trong phát triển bền vững
Liên kết: xem

Ngô Vi Dũng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Economics and Management
Liên kết: xem

Sái Công Doanh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý Chất rắn
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Bùi Thanh Tùng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vi cơ điện tử
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Hoàng Thị Hạnh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học ứng dụng
Liên kết: xem

Trương Anh Hoàng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ phần mềm
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Hoàng Vũ

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thông tin
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Trịnh Viết Dược

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Phương trình vi phân và tích phân
Liên kết: xem

Nguyễn Trần Thuật

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật Lý
Liên kết: xem

Đỗ Ngọc Chung

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật liệu và Linh kiện nano
Liên kết: xem

Đặng Đình Long

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Trần Mạnh Trí

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa Hữu cơ
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Ngô Vi Dũng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học kinh tế và quản lý
Liên kết: xem

Le Huu Tuyen

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Environmental Chemistry, Biochemistry
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Lê Quang Sáng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Huy Dâng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
QUẢN TRỊ KINH DOANH
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

LÊ TRUNG HIẾU

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Dạy Lái Xe
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Lê Thị Thu Hương

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoáng vật học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Bùi Thị Dung

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Sinh học
Liên kết: xem

Phí Văn Công

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Môi Trường
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đào Khánh Châu

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Environment Science
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyen Duy Huy

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vat Ly
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Huỳnh Trần Trọng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ vật liệu
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Ngân

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ kĩ thuật hóa học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Vũ Thị Hồng Nhạn

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Hải Hà

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Phương Dung

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Thành Đạt

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

han thang

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

BÙI THANH TÙNG

Ảnh của tungbt.smp
Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
DƯỢC LÝ
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Bùi Thanh Tùng

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Dược Lý
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Hải Anh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Triết học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
khoa học môi trường
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Bùi Duy Hiếu

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Điện tử viễn thông
Liên kết: xem

Nguyễn Duy

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
hoa học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Việt Tuyên

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý Chất rắn
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Ma Thị Châu

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học Máy tính
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Phan Chí Dũng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Phương pháp và Lý luận dạy học bộ môn Toán
Liên kết: xem

Phạm Vũ Thắng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển
Liên kết: xem

Trần Thị Thu Anh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học đất
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Lưu Đức Phương

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa Hữu Cơ
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đàm Thị Phương Thảo

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất môi trường
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Thu Giang

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Báo chí - Truyền thông
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

nha khoa phuong

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

nguyễn anh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Lê Đức Minh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Sinh học Môi trường
Liên kết: xem

Lê Đức Minh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Sinh học Môi trường
Liên kết: xem

Ngo Khac Huy

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Dương Hải Yến

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
hóa học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Lệ

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Sinh học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Trần Thị Thanh Tú

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Tài chính ngân hàng
Liên kết: xem

Nguyen Thi Ha

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa công nghệ môi trường
Liên kết: xem

Nghiêm Xuân Huy

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Thông tin - Truyền thông; Thư viện học
Liên kết: xem

Hà Thị Phượng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Tiên tiến khoa học môi trường
Liên kết: xem

Hoàng Thị Điệp

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ Thông tin
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Quốc Hưng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

bùi Thanh Xuân

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử
Liên kết: xem

Trần Ngọc HÀ

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Ngo Thi Duyen

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Vũ Thắng Phương

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý đất đai
Liên kết: xem

Lưu Đức Phương

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa Học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

nguyễn ngọc sơn

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
khoa hóa học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Bạch Ngọc Minh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật Điện tử
Liên kết: xem

Nguyễn Đình Lâm

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Tôn giáo học, nghệ thuật học
Liên kết: xem

Trần Thị Thao

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật liệu và linh kiện nanô
Liên kết: xem

Ngô Thị Thu Dung

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Sư phạm - Tâm lý
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Phạm Thị Dinh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên và môi trường
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Thanh Định

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Luật học
Liên kết: xem

Nguyễn Văn Bình

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Đa khoa
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đào Thị Hiền

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật lí
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Huyền Trang

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Tiếng Nhật
Liên kết: xem

Nguyễn Mạnh Khải

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật Lý
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Sử dụng và Bảo vệ tài nguyên môi trường
Liên kết: xem

Lê Tuấn Anh

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Hoá học
Liên kết: xem

Đinh Trần Hiệp

Ảnh của tranhiep.dinh
Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Mechatronics
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đỗ Thị Phúc

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Di truyền học, Sinh lý thực vật phân tử
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Mai K Đa

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Triết học
Liên kết: xem

Phạm Hồng Long

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Du lịch
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

NGUYỄN THỊ LINH YÊN

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Dương Thu Mai

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Kiểm tra đánh giá, giảng dạy ngoại ngữ
Liên kết: xem

Vũ Thị Quỳnh Hương

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học Môi Trường
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Duy Thiện

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý Chất rắn
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Trần Thị Thu Hiền

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ
Liên kết: xem

Lê Huy Tiễn

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Phương trình vi phân; Hệ động lực
Liên kết: xem

Trương Thị Minh Thư

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Thủy văn học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyen Thuy Hang

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hoa hoc
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Lê Trung Thành

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Điện tử-Viễn thông
Liên kết: xem

Đỗ Hoàng Ánh

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học Lịch sử
Liên kết: xem

Khúc Đinh Hoàng

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Dương Lê Minh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Mạng máy tính và truyền thông
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Lê Đắc Nhường

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thông tin
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đỗ Quyên

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ kĩ thuật hóa học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Viết Nam

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Ngô Thị Tường Châu

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vi sinh Môi trường
Liên kết: xem

Nguyễn Khăc Tư

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Thu

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị công
Liên kết: xem

Trần Đức Long

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Sinh học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Minh Ngọc

Ảnh của ngocnm
Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa học polyme
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Phạm Hoàng Ân

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị tài chính
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Bích

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

nguyenthilegiang

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

NGUYỄN THỊ LÂN

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý hạt nhân
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Thùy Linh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Địa Môi trường
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đỗ Hữu Tuấn

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học Môi trường
Liên kết: xem

Nguyễn Thu Hiền

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Văn học
Liên kết: xem

Trần Thành Nam

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học lâm sàng
Liên kết: xem

Nguyễn Văn Thức

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa lý thuyết - Hóa lý
Liên kết: xem

Hồ Thị Thanh Huyền

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Vi Thị Mai Lan

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa Phân tích
Liên kết: xem

Đặng Thị Thu Hương

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Báo chí truyền thông
Liên kết: xem

Le Thanh Tung

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

NGUYỄN VĂN LƯỢT

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học
Liên kết: xem

Mai Văn Thắng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Luật học
Liên kết: xem

Vũ Thuận Yến

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Lê Văn Chiều

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa phân tích, Công nghệ môi trường
Liên kết: xem

Nguyen Thi Kim Dung

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Thong tin - Thu vien
Liên kết: xem

Pham Thi Thu Huong

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hoa Sinh & Sinh hoc Phan tu
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Phạm Bảo Yên

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa Sinh học, Sinh học phân tử
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Văn Hiệu

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa dược
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Thảo

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học vật liệu
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Hoàng Thị Mỹ Nhung

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Sinh học tế bào
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Thi Thu Nga

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đỗ Minh Hà

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Lý sinh học; Hóa học các hợp chất tự nhiên; Hóa sinh học
Liên kết: xem

Đào Thị Nhung

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa hữu cơ
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Hoàng Long

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đinh Trần Hiệp

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Cơ điện tử
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Thanh Hương

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Sư Phạm Tiếng Anh
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Sái Công Doanh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý Chất rắn
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Phan Hồng Giang

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Xã hội học
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật Trắc địa
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

đặng văn đại

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
cấp, thoát nước
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Pham Thi Thanh Thuy

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

tran van trang

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đặng Đình Đức

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Thủy văn học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Phạm Thị Thúy

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Cấp thoát nước và Vệ sinh Môi trường
Liên kết: xem

Phan Thị Thanh Thủy

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Luật Kinh Doanh, Luật Thương mại quốc tế, Giải quyết tranh chấp thương mại
Liên kết: xem

Nguyễn Đình Hiền

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ văn tự Hán
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Đình Thắng

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Sinh học phân tử
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đào văn minh

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Hạnh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Khí tượng và Khí hậu học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Phạm Thị Hà Nhung

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học Môi trường
Liên kết: xem

Nguyễn Thạc Dũng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Toán giải tích
Liên kết: xem

giáp van tấp

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Chính trị học
Liên kết: xem

Lê Văn Thiện

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Môi trường đất
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Trần Văn Tuấn

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vi sinh vật học
Liên kết: xem

Dao Quang Duy

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa hoc vat lieu
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Dao Quang Duy

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa hoc vat lieu
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Vu Thanh Mai

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Ky thuat hat nhan
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Đình Hiền

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ văn tự Hán
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Dai Quoc Nguyen

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Computer Science
Liên kết: xem

Bùi Thị Hồng Thái

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Xuân Hải

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyen Kien Cuong

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Polymer Interface (bien tinh be mat vat lieu polyme)
Liên kết: xem

Trịnh Minh Ngọc

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Quang Hưng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý và kỹ thuật nguồn nước
Liên kết: xem

nguyễn lệ quyên

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Bác sỹ
Liên kết: xem

nguyenson

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Dương Thúy Hường

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đoàn Thanh Huy

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa Học Môi Trường
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Văn Chiều

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Triết học, Quản lý xã hội
Liên kết: xem

Nguyễn Tiến Vinh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Luật học
Liên kết: xem

Trần Thị Thanh Nhàn

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyen Kien Cuong

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa hoc vat lieu
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Hoàng Khắc Lịch

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Kinh Tế Học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đỗ Văn Đăng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa hữu cơ
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đỗ Hoàng Nam (Quản trị website)

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Anh Thư

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý nguồn nhân lực
Liên kết: xem

Chu Thị Hiền Thu

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Xuân Hoàn

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa lý, Khoa học Vật liệu
Liên kết: xem

Lê Quang Sáng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Luật học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Lê Quang Sáng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Luật học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Trần Thiện Khánh

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Nông nghiệp Môi Trường
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Lê Thị Hiên

Ảnh của lehien
Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa sinh hữu cơ
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Thanh Hoàng

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý
Liên kết: xem

Hoàng Khắc Lịch

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Kinh Tế Học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Bùi Vũ Anh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Toán Tin
Liên kết: xem

Đỗ Minh Hà

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Lý sinh học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Trương Thu Hà

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý nhân lực
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đỗ Văn Hùng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị thông tin
Liên kết: xem

Trần Văn Hoàng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Bui Phi Diep

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Software engineering
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Vũ Thị Thơm

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Sinh lý học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Xuân Viết

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học vật liệu và công nghệ nano
Liên kết: xem

Lê Đức Trọng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thông tin
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Hồ Khắc Hiếu

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
Liên kết: xem

Trần Kiên

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Luật Dân Sự, Luật Công Ty, Luật Sở Hữu Trí Tuệ
Liên kết: xem

Le Viet Cuong

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Cong nghe Micro va Nano
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Trần Cao Quyền

Ảnh của quyentc
Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật Viễn thông
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyen Hue Minh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị Kinh doanh
Liên kết: xem

Đinh Hữu Nghĩa

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thông tin
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Văn Vinh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính
Liên kết: xem

Hoàng Anh Tuấn

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Cẩm Hà

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và Hoá lý
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Bùi Nguyên Quốc Trinh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học Vật liệu
Liên kết: xem

Trần Thị Hoa

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Xã hội học về Ẩm thực và Du lịch
Liên kết: xem

Hoàng Chí Hiếu

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Quang học
Liên kết: xem

Trương Vũ Bằng Giang

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện (Electrical Engineering)
Liên kết: xem

Nguyễn Phương Thảo

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế quốc tế
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Hải Châu

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thông tin
Liên kết: xem

Do Thi Kim Anh

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học Vật liệu
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Văn Hồng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Quan hệ quốc tế
Liên kết: xem

Mạc Đình Hùng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa dược
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Phan Thi Tuyet Mai

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Cong nghe vat lieu cao phan tu
Liên kết: xem

Nguyễn Anh Tuấn

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý - Khoa học Vật liệu
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Vu Trong Hung

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Phạm Thái Hà

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý kỹ thuật
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Phạm Quang Trung

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa học và Hóa lý Polyme
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Pham Tien Duc

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa học
Liên kết: xem

Trương Linh Huyền

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Cử nhân khoa học tài năng Sinh Học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Cảnh Chí Dũng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị Kinh doanh
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đào Thị Diệu Linh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Văn Lộc

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế
Liên kết: xem

Trần Thiện Cường

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Môi trường
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Phạm Tiến Đức

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa học
Liên kết: xem

Nguyễn Kim Trung

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Hoàng Hà

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất môi trường
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Lê Thị Thu Hường

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Sinh Tin học
Liên kết: xem

Trần Thị Thanh Nhàn

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Thạch học, khoáng vật
Liên kết: xem

Lê Thị Thu Hường

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Tin Dược học
Liên kết: xem

Dương Thị Mai Hương

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật Lý Chất rắn
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Trần Thanh Tuấn

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Toán Cơ
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Bạch Sỹ Minh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Bác Sỹ
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Minh Tâm

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
ngôn ngữ học
Liên kết: xem

Lưu Quang Hưng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý biển
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Trần Văn Kham

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Công tác xã hội và Chính sách xã hội
Liên kết: xem

Ngô Đức Thế

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý
Liên kết: xem

Đinh Nho Thái

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ Sinh học, Khoa học sự sống
Liên kết: xem

Dinh Thi Thai Mai

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Dien tu - Vien thong
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Truong Thu Ha

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Kinh te Lao dong
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Việt Khôi

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Lê Xuân Tình

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị Kinh doanh
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Bùi Thị Việt Hà

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vi sinh vật học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Minh Tuấn

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Luật học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Luu Quoc Dat

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý công nghiệp
Liên kết: xem

hoàng thị yến

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Giáo học pháp tiếng Hàn, Ngôn ngữ học ứng dụng
Liên kết: xem

Trần Xuân Tú

Ảnh của tutx
Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Điện tử và Kỹ thuật máy tính
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyen Hoang Anh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Phượng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Tiếng Trung Quốc
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Trần Thị Kim Loan

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học
Liên kết: xem

Nguyễn Đại Cồ Việt

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Tiếng Trung Quốc
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Khoa Anh Việt

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Phương pháp Giảng dạy
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Minh Hồng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý và linh kiện nano
Liên kết: xem

Đặng Đức Nhu

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Bác sĩ đa khoa
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Phạm Anh Hùng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Môi trường
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Lê Mạnh Cường

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa Học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Lê Mạnh Cường

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa Học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Trần Thị Khánh Huyền

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
môi trường
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Nguyễn Duy Thiện

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý Chất rắn
Liên kết: xem

Trương Ngọc Kiểm

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Sinh học
Liên kết: xem

Nguyễn Thị Minh Huyền

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Tin học
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Trần Thu Hương

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học
Liên kết: xem

Dương Thị Thúy Nga

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Tài chính - Ngân hàng
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đào Sỹ Đức

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ Hóa học
Liên kết: xem

Lại Quốc Khánh

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Triết học xã hội
Liên kết: xem

Lê Hồng Phương

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Computer Science, Applied Mathematics Informatics
Liên kết: xem

Phan Xuân Hiếu

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học thông tin và máy tính
Liên kết: xem

Lê Quân

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học Quản trị
Liên kết: xem

Bui Ngoc Son

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Luat
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Trần Mai Vũ

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin
Liên kết: xem

Trần Viết Nhân Hào

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý hạt nhân
Liên kết: xem

Trần Quang Tuyến

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế học
Liên kết: xem

Nguyễn Ngọc Thắng

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế ứng dụng
Liên kết: xem

Trần Điệp Thành

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Luật quốc tế (2000), Khoa Luật, Đại học Quốc gia HN, Chính trị châu Âu và toàn cầu (2008), Quan hệ quốc tế (2009), Đại học Nottingham, Vương quốc Anh
Liên kết: xem

Đào Sỹ Đức

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ Hoá học
Liên kết: xem

Trần Điệp Thành

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Luật quốc tế, Chính trị quốc tế, Quan hệ quốc tế
Liên kết: xem

Nguyen Thi Thanh Van

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Cơ điện tử
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Vi Thi Mai Lan

Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Hóa Phân tích
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đỗ Hoàng Nam

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Trịnh Thị Thúy Giang

Ảnh của tgiang
Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Bảo đảm toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Đinh Quang Huy

Ảnh của dqhuy
Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ phần mềm
Liên kết: xem

Hồ Như Hải

Học hàm, học vi:
Đơn vị:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem

Ngô Mạnh Dũng

Ảnh của dungnm
Học hàm, học vi:
Chuyên ngành đào tạo:
Các hướng nghiên cứu:
Liên kết: xem