TS. Trịnh Thành Trung với nghiên cứu về Whitmore

TS. Trịnh Thành Trung
Trưởng phòng nghiên cứu Khoa học, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

TS. Trịnh Thành Trung- Trưởng phòng nghiên cứu Khoa học, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐhQGHN là một thành viên của VSL đã có nhiều năm nghiên cứu về vi khuẩn Whitemore. Phóng viên VNU Media đã có 1 bài phỏng vấn ngắn TS. Trịnh Thành Trung để lắng nghe chia sẻ của anh về lĩnh vực nghiên cứu của mình.

 

Chi tiết xem tại đây.