Ngày Nhân sự Việt Nam năm 2016

Ngày Nhân sự Việt Nam (Vietnam HR Day) là sự kiện thường niên dành cho cá nhân quan tâm đến quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp, là nơi giao lưu, chia sẻ, trao đổi và học tập kinh nghiệm về quản trị nhân sự của doanh nghiệp...... Năm 2016, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với  EduViet, VNEN, Hrlink, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tổ chức chương trình tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Chi tiết chương trình như sau:

1. Chủ đề chính thức: Quản trị nhân sự giai đoạn Khởi nghiệp

2. Mục đích: Chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc, giải pháp về quản trị nhân sự giai đoạn khởi nghiệp (tập trung vào giai đoạn chuẩn bị thành lập và 5 năm đầu của doanh nghiệp).

3. Đối tượng: 1200 đại biểu là cán bộ nhân sự, chuyên gia, CEO và các nhà khởi nghiệp.

4. Thời gian và địa điểm: Dự kiến Chủ nhật 18/12/2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

5. Chủ đề các phiên thảo luận nhóm:
- Room 1: Chia sẻ kinh nghiệm về quản trị nhân sự giai đoạn khởi nghiệp.
- Room 2: Thiết lập hệ thống quản trị nhân sự giai đoạn khởi nghiệp.
- Room 3: Thu hút, tạo dựng đội ngũ và quản trị nhân sự chủ chốt giai đoạn khởi nghiệp.
- Room 4: Pháp luật lao động trong giai đoạn khởi nghiệp

6. Kỷ yếu Ngày nhân sự: Các bài viết chia sẻ kinh nghiệm về quản trị nhân sự giai đoạn khởi nghiệp, tập trung vào các vấn đề quản trị nhân sự doanh nghiệp vừa và nhỏ với độ dài từ 3-7 trang A4; cùng với Báo cáo Khảo sát về Quản trị nhân sự giai đoạn khởi nghiệp sẽ được xuất bản và phát hành.

Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN trân trọng thông báo đến các tổ chức và cá nhân quan tâm tham dự chương trình./.

Phân loại bài viết: