Liên hệ

Liên với chúng tôi

      CÂU LẠC BỘ NHÀ KHOA HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

  • Địa chỉ: Phòng 708, Nhà Điều hành, 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  • Điện thoại: + 84 983491984 
  • Email: vls@vnu.edu.vn