Hội thảo quốc tế “Tài chính Ngân hàng tại Việt Nam”

Một số thông tin về Hội thảo:

1. Tên Hội thảo: Hội thảo quốc tế “Tài chính Ngân hàng tại Việt Nam” (Vietnam Symposium in Banking and Finance (VSBF)) https://vsbf.sciencesconf.org/

2. Đơn vị tổ chức: Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Hội các Nhà khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE) và Cộng đồng Quốc tế cho sự Phát triển Kinh tế Tài chính (ISAFE) tổ chức.

3. Mục tiêu: Tạo diễn đàn cho các học giả và chuyên gia trình bày các kết quả nghiên cứu và thảo luận thực trạng, thách thức và triển vọng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Hội thảo sẽ tạo cơ hội tốt cho các học giả Việt Nam trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển các dự án nghiên cứu với các học giả và chuyên gia quốc tế.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức

 • Thời gian: Ngày 17-18 tháng 11 năm 2016
 • Địa điểm dự kiến: Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Anh

5. Chương trình làm việc dự kiến

  Thứ 5, ngày 17/11/2016

  8h00- 8h30

  Đón tiếp và đăng ký đại biểu

  8h30 – 10h00

  Khai mạc hội thảo; Phiên toàn thể

  10h00 – 10h20

  Giải lao

  10h20-12h00

  Các phiên họp song song

  12h00 – 13h30

  Nghỉ ăn trưa

13h30 – 17h00

  Các phiên họp song song

  18h00 – 20h00

  Tiệc chiêu đãi

  Thứ 6, ngày 18/11/2016

  8h00 – 8h30

  Đón tiếp và đăng ký đại biểu

  8h30 – 12h00

  Các phiên họp song song

  12h00 – 13h30

  Nghỉ ăn trưa

  13h30 – 17h00

  Các phiên họp song song

  17h00 – 18h00

  Tổng kết và bế mạc hội thảo

6. Nội dung

Hội thảo dự kiến sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm dưới đây:

 • Định giá và phân bổ tài sản
 • Dịch vụ tài chính và điều tiết hệ thống ngân hàng
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Tài chính doanh nghiệp, IPOs (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng), SEOs (phát  hành bổ sung cổ phiếu ra công chúng), M&A (Mua bán và sáp nhập)
 • Quỹ đầu tư quốc gia và quỹ đầu cơ
 • Tài chính các thị trường mới nổi
 • Điều tiết tài chính
 • Khủng hoảng tài chính và lan tỏa khủng hoảng
 • Tài chính định lượng và chứng khoán phái sinh
 • Tiền tệ, thị trường và các định chế tài chính
 • Mất cân bằng và bền vững toàn cầu
 • Hiệu quả hành vi thị trường
 • Quản trị tài chính đa quốc gia
 • Tối ưu hóa và quản lý danh mục đầu tư
 • Quản trị rủi ro

7. Thông tin về báo cáo viên

Hội thảo đã nhận được rất nhiều bài từ học giả, nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học uy tín của Hoa Kỳ, Anh quốc, Pháp, Thuỵ Sỹ, Đức, Bỉ, Cộng hoà Sec, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Hongkong, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam; các tổ chức quốc tế như OECD, IMF, các cơ quan Ngân hàng Trung ương Đức, Ngân hàng Trung ương Thuỵ Sỹ, Ngân hàng Trung ương Chi Lê, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam..... Hội thảo dự kiến sẽ mời 40 báo cáo viên có bài viết chất lượng cao nhất tham gia báo cáo trong Hội thảo. Những bài xuất sắc nhất sẽ được hỗ trợ đăng bài trên tạp chí Pacific-Basin Finance Journal.

Phân loại bài viết: