Giới thiệu

Giới thiệu về Câu lạc bộ Nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội với truyền thống trên 100 năm xây dựng và phát triển, một đại học đa ngành, đa lĩnh vực đang có các Trường thành viên có truyền thống nghiên cứu lâu năm và đang trên con đường trở thành các đại học nghiên cứu tiên tiến.

PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - Chủ tịch CLB

Được sự chỉ đạo của PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cùng với sự hỗ trợ của các Ban chức năng, các Đơn vị thành viên trực thuộc ĐHQGHN, nhằm tập hợp, kết nối đội ngũ các Nhà khoa học đang công tác và nghiên cứu tại ĐHQGHN. Ngày 07/02/2013, Giám đốc ĐHQGHN đã ra quyết định thành lập Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN.

Sứ mệnh

  • Kết nối, tạo ra một môi trường cho các nhà khoa học trẻ phát triển, nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm.
  • Hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các nhà khoa học trẻ giao lưu, tiếp xúc với các doanh nghiệp, tham gia vào các nhiệm vụ, đơn đặt hàng nghiên cứu từ bên ngoài.
  • Định hướng, quy hoạch các Nhà khoa học trẻ vào các nhiệm vụ trọng điểm của ĐHQGHN trong từng giai đoạn phát triển.
  • Tạo nguồn quy hoạch, xây dựng  đội ngũ cán bộ trẻ kế cận có tài năng, nhiệt huyết, giàu sức sáng tạo để tham gia giải quyết các vấn đề lớn của ĐHQGHN.

 

    

Giá trị cốt lõi

 

Nhiệm vụ của CLB

1. Đẩy mạnh truyền thông để các Nhà khoa học trẻ trong và ngoài ĐHQGHN biết và tham gia CLB.

2. Tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ và chia sẻ giữa các thành viên CLB.

3. Tăng cường kết nối, trao đổi và hợp tác với các nhóm nghiên cứu trên thế giới để hình thành một cộng đồng các nhà khoa học toàn cầu có liên hệ với ĐHQGHN.

4. Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ các thành viên CLB phát triển theo lộ trình cá nhân, đạt các yêu cầu về học hàm, học vị, nâng cao đóng góp về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các đóng góp khác giúp phát triển ĐHQGHN.

5. Thúc đẩy và hỗ trợ các thành viên CLB nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu (bài báo, báo cáo, sản phẩm) ra quốc tế.

6. Hỗ trợ các thành viên CLB phát triển đạt chuẩn ĐHQGHN và quốc tế.

7. Triển khai các nhiệm vụ trọng điểm, các dự án mang tính liên ngành của ĐHQGHN; triển khai các hoạt động khác sau khi có sự phê duyệt của BGĐ ĐHQGHN.

8. Lựa chọn và giới thiệu những thành viên nổi trội cho ĐHQGHN để quy hoạch cán bộ nguồn.

9. Gây Quỹ cho CLB từ nguồn xã hội (quỹ đầu tư, tổ chức phi chính phủ, doanh nhân, cá nhân và các nguồn khác).

10. Tổ chức Hội nghị thường niên nhằm vinh danh các thành viên và tri ân các nhà tài trợ, các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp cho CLB.