Danh sách các nhà khoa học nhận hỗ trợ công bố quốc tế đợt I năm 2016

Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN (VSL) trân trọng thông báo danh sách các nhà khoa học nhận hỗ trợ công bố quốc tế đợt I năm 2016. Danh sách bao gồm 12 nhà khoa học với 16 công bố quốc tế trong đó có 8 công bố xếp hạng Q1, 3 công bố xếp hạng Q2 và 5 công bố xếp hạng Q3-Q4.

Danh sách các nhà khoa học nhận hỗ trợ công bố quốc tế đợt I năm 2016:

Stt

Tên công trình

Tác giả

Đơn vị công tác

Địa chỉ công bố

1

ISO 9000 implementation and performance: empirical evidence from Vietnamese companies

Phan Chí Anh

Trường ĐH Kinh tế

Int. J. Productivity and Quality Management, Vol. 18, No. 1, 2016 53 (Q2 SCOPUS, tác giả chính)

2

Development and Evaluation of Antifungal in vivo of Liposomal Amphotericin B

Bùi Thanh Tùng

Bộ môn Dược Lý-Dược Lâm Sàng, Khoa Y Dược

International Journal of Biological Chemistry

(SCOPUS Q3, tác giả liên hệ)

3

Protective Effect of Coenzyme Q10 on Methamphetamine-Induced Neurotoxicity in the Mouse Brain

Bùi Thanh Tùng

Bộ môn Dược Lý-Dược Lâm Sàng, Khoa Y Dược

Trend in medical research

(SCOPUS Q4, tác giả liên hệ)

4

 Domestic institutional attributes as drivers of export performance in an emerging and transition economy

Ngô Vi Dũng

Khoa Quản trị Kinh doanh HSB

Journal of Business Research

(Q1 ISI, tác giả chính)

5

Transcription Factor SomA Is Required for Adhesion, Development and Virulence of the Human Pathogen Aspergillus fumigatus

Trần Văn Tuấn

Khoa Sinh học, Trường ĐH KHTN

PLoS Pathogens

(Q1 tác giả phụ)

6

Development of Primatology and Primate Conservation in Vietnam: Challenges and Prospects

Thạch Mai Hoàng

Khoa Nhân học, Trường ĐH KHXH&NV

American Anthropologist

(Q1 ISI, tác giả chính)

7

Copper-Filled Through-Silicon Vias With Parylene-HT Liner

Bùi Thanh Tùng

Khoa ĐTVT, Trường ĐH Công nghệ

IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology (Q1, tác giả chính)

8

Social Construction of Public Intellectuals in Vietnam: Current Situation and Possible Changes

Trần Văn Kham

Phòng Tạp chí, Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn

Social Indicators Research

(Q1, tác giả chính)

9

Economic vulnerability of methadone maintenance patients: Implications for policies on co-payment services

Nguyễn Hoàng Long

Khoa Y dược

The International Journal of Drug Policy
(Q1 ISI, tác giả phụ)

10

Drug addiction stigma in relation to methadone maintenance treatment by different service delivery models in Vietnam

Nguyễn Hoàng Long

Khoa Y dược

BMC Public Health.

(Q1 ISI, tác giả phụ)

11

Preference and willingness to pay for traditional medicine services in rural ethnic minority community in Vietnam

Nguyễn Hoàng Long

Khoa Y dược

BMC Complement Altern Med.

(Q1 ISI, tác giả phụ)

12

Two activators of in vitro fertilization in mice from licorice

Nguyễn Hữu Tùng

Khoa Y dược

Biochemical and Biophysical Research Communications -BBRC (ISI/SCOPUS, Q2, tác giả chính)

13

Nonfarm employment and household income among ethnic minorities in Vietnam

Trần Quang Tuyến

Khoa Kinh tế Chính trị, Trường ĐH Kinh tế

Economic Research

(Q3 ISI/SCOPUS, tác giả chính)

14

Factors affecting the intensity of nonfarm participation among ethnic minorities in Northwest Mountains, Vietnam

Trần Quang Tuyến

Khoa Kinh tế Chính trị, Trường ĐH Kinh tế

International Journal of Social Economics

(Q3 SCOPUS, tác giả chính)

15

Trade Potential of Climate Smart Goods of Vietnam: An Application of Gravity Model

Nguyễn Anh Thu

Trường ĐH Kinh tế

Geographica Pannonica

(Q3-Q4 tác giả liên hệ)

16

Surface-enhanced Raman Spectroscopy study of 4-ATP on gold nanoparticles for Basal Cell Carcinoma fingerprint detection

Nguyễn Hoàng Nam

Trường ĐH KHTN

Journal of Electronic Materials

(Q2 ISI, tác giả liên hệ)

Các nhà khoa học quan tâm chương trình hỗ trợ công bố quốc tế vui lòng liên hệ Ban Thư ký VSL: Email: vnu.vsl@gmail.com, ĐT: 090.1368.467.

Trân trọng cảm ơn!

Nguồn: vsl.vnu.edu.vn

Phân loại bài viết: